Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.

Hợp tác xã tre trúc mỹ nghệ thu hồng rất hân hạnh được phục vụ quý khách.

Email: duongphuongcuc123@gmail.com

Website: htxtretructhuhong.com

Địa chỉ:Phố Thu hồng, Thu Thủy, Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội
Liện Hê: Ông Nguyễn Xuân Tựa
               Bà Đặng Phương Cúc

Điện thoại: 0983616442
                    0975712693 
Banner-left
Banner-right