Liên Hệ - Hợp Tác Xã Tre Trúc Thu Hồng

Địa chỉ : Phố Hồng - Thu Thủy - Xuân Thu - Sóc Sơn - Hà Nội

Điện thoại: Mobile 1: (+84) 0983 616 442; Mobile 2: (+84) 0975 712 693

Email: htxtretructhuhong@gmail.com

 


QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG THIẾT KẾ – THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRE TRÚC

 
 

1. Gọi Điện Cho Chúng Tôi, Đặt Lịch Hẹn, Và Thăm Quan HTX Tre Trúc Thu Hồng

 
 

2. Tư Vấn Đơn Đặt Hàng, Thiết Kế, Và Dự Toán Ngân Sách

 
 

3. Thống Nhất Mẫu Thiết Kế Đơn Hàng và Ngân Sách

 
 

4. Ký Hợp Đồng

 
 

5. Thi Công

 
 

6. Bàn Giao Công Trình, Đơn Đặt Hàng

 
 

7. Kết Thúc Hợp Đồng

 
 

Địa chỉ.

Phố Hồng, Xuân Thu
Sóc Sơn, Hà Nội
Viet Nam

Điện thoại.

Mobile 1: (+84) 0983 616 442
Mobile 2: (+84) 0975 712 693

Email.

htxtretructhuhong@gmail.com